Danmarksperioden

Pass utfärdades således för Heinrich Ohm i Helmstedt den 23. november 1861 för resa till Köpenhamn. Passet omfattar även hans hustru Louise ( född Thon 1885 i Tyskland) samt döttrarna Agnes ( född 1847 i Tyskland) och Helena ( född 1856 i Tyskland).

Stamträd: Hermann Ohm          

Dock måste familjen ha bott i Köpenhamn även tidigare. Exempelvis är Hermann Louise Johannes Otto ( min och mina kusiners farfar) född i Köpenhamn den 7. juli 1860. Otto är upptagen i födelseboken för S:t Petri församling ( Köpenhamns tyska församling på den tiden) med födelsedata enligt ovan och med notering om föräldrarnas namn och dopvittnen. Vid denna tidpunkt bodde familjen på Store Strandstraedte nr 5 i Köpenhamn.

 

I Björn Ochsner´s bok ”Fotografer i og fra Danmark indtil år 1900” är fotograf Heinrich Ohm nämnd på tre ställen:

· Ohm, H.C.W. ( han hette Heinrich Carl Wilhelm, så det ”måste” vara han, som avses)

· Ohm, W. Heinrich med atelier på Nörrebrogade nr 52 c:a 1862-c:a 1863. Denna adress tillhör S:t Johannes församling. Dock har jag inte hittat familjen i församlingsböckerna.

· Ohm W Heinrich af Kjöbenhavn ( i Naestved juni 1861 dvs även detta före utflyttningen från Tyskland enligt passet i november 1861).

Enligt boken flyttade han dock till Sverige och Lund ( även Ystad nämns) i början av 1860-talet. Dock är dottern Hermina född 1864 i Danmark! Jag har emellertid inte hittat henne i de danska arkiven ( hon finns säkert där, men antalet församlingar att leta i är ganska så många och eftersom jag saknar adress vid denna tidpunkt, har jag ingen inkörsport). Vidare säger familjetraditionen att Heinrich efter flyttningen till Sverige öppnade atelier i Lund 1867. Dock kan flyttningen eventuellt ägt rum tidigare, enär Heinrich till en början livnärde sig och sin familj som ambulerande fotograf och att det därför dröjde ett tag, innan han etablerade sin atelier i Lund.

 

Baksidan av passet visar att Heinrich besökte många orter i Danmark med sin fotografikonst ( ex Aarhus, Nykjöbing, Falster och Korsved).

 

I en annan bok av samme författare ”Fotografer i Danmark 1840-1940” finner man den troliga förklaringen till, att familjen inte stannade kvar i Danmark och Köpenhamn. Antalet fotoatelierer i Köpenhamn kulminerade kring 1865. Då fanns det inte mindre än 120 fotoatelierer och priserna dumpades väldeliga ( två rigsdaler för ett dussin fotografier). Många flyttade därför vidare och redan 1867 hade antalet minskat till 85 st, 1870 till 68 st och 1882 till endast 36 st. Kanske hade Heinrich, då han utvandrade från Tyskland tänkt sig att stanna i Danmark, men tvingades av konkurrensen att flytta vidare till Sverige!? Låter ganska så troligt!

 

Man kan undra vart brodern Hermann Ohm tog vägen. Han går att återfinna i Köpenhamn kring 1860-1867 med adress (ateliern) på Gothersgade nr 49 ( nära Myntergade). Tillägg 2002: Det har visat sig att Hermann också lämnade Danmark och Köpenhamn. Han återvände till Tyskland och bosatte sig i Hamburg. Hermann gjorde sig känd i Danmark som hovfotograf och erhöll många fina utmärkelser. Med sig till Tyskland tog han sin andra fru, en dansk hovdam. Genom sin dotterson Hermann Kattein, som kontaktade mig första gången till nyår år 2000, har jag fått många nya upplysningar. Denne Hermann, som också släktforskar hade besökt Kemnade för att utröna sina band till Hermann Ohm och övriga Ohmare och hade där av kyrkokansliet hänvisats till mig för att få underlag. Sedan dess har vi utbytt mycket information och pratar ofta med varandra i telefon. Under våren 2002 besökte jag och min hustru Hermann ( 81 år 2002) och hans Maria (83 år 2002) i Hamburg. Vi kallar oss kusiner. Vi träffade också Hermanns bror Reinhard ( 77 år 2002) och hans hustru Ursula ( 75 år 2002). Hermann har 2008, nu 87 år, lagt ner ett stort arbete på att uppdatera den tyska släkten efter Hermann Ohm.