Fotoatelier Otto Ohm

Foto: Det är pappa Otto ”Bebbe” Ohm som är den lille parveln som står utanför ingången.

Min och mina kusiners farfar Otto Ohm drömde om att bli sjöman. Pappa Heinrich ville annat, nämligen, att han skulle fortsätta i sin pappas fotspår och bli fotograf. Otto sattes som 17-åring i lära hos fotograf Carl de Shárengrad, som sedan 1865 hade ateljé på Östergatan i Malmö. Han stannade där i nästan sex år och var på slutet sin läromästares närmaste man.

 

Otto längtade efter att bli sin egen och öppnade 1 april 1883 egen ateljé på Rundelsgatan 20 i Malmö (sedan de gamla husen senare rivits, finns där i dag Kontorscentrum). 1882 hade Otto förlovat sig med Amelie Bengtsson, som på grund av sin skönhet och ursprung kallades för Västergatans ros. Giftermålet ägde rum 1884.

Foto: Förlovnings-kortet Otto och Amelie Ohm 1882, 22 respektive 19 år gamla.

Foto: Farmor Amelie t h med fastrarna (två av Heinrich och Louise döttrar) Agnes tv och Helena (stående)

Otto Eberhard ”Bebbe” Ohm var äldst av syskonen och föddes 1884. Som 16-åring gick han in i firman år 1900. Yngre brodern Sven gick in i firman 1910. Han var då 15 år. Systern Signe började på firman 1915 (16 år).

 

Firmans grundare Otto Ohm dog 1920, 60 år gammal. Ansvaret för firman lades nu över på barnen med äldste sonen Otto (Bebbe) i spetsen. 1921 inträdde yngste brodern Willy i firman (15 år gammal) och yngsta systern Annie 1924 (23 år). Sven dog redan 1929 endast 34 år gammal.

 

Med Bebbe och Willy Ohm föddes pressfotograferingen och de bägge blev legendariska i Malmös (delvis Sveriges) fotohistoria.

Foto: Rundelsgatan 23

Även undertecknad, Gunnars bror, hjälpte till på firman då och då under skoltiden. I första hand gällde det vid fotograferingar i samband med sjösättningar på Kockums samt vid studentfotograferingar. Jag fick även rycka in vid ett tillfälle och klara ett bröllop i Kirsebergskyrkan.

Otto Bebbe Ohm avled sommaren 1960 75 år gammal. I och med att ingen i nästa generation nu stod redo att ta över firman och endast systrarna Signe och Annie Ohm återstod av den stora fotograffamiljen, valde de att avveckla firman, som således upphörde den 31.december 1960 efter snart 78 års verksamhet på Rundelsgatan. Även huset såldes 1960 och fick några år senare, liksom övriga hus mot S:t Petri kyrka, lämna plats för grävskoporna och trafiken samt byggandet av ett stort fult parkeringshus. Rivningen av de flera fina husen (ex även ParaplyMårtenssons) liksom hela området i grannkvarteret, som i dag utgör Caroli City, anses än i dag vara en stor skandal i den tidens Malmö.

Willy gick ur tiden 1945, endast 39 år gammal.

 

1948 trädde Willys och Gretas äldste son Jan in i firman efter fotoutbildning i Stockholm. Tyvärr rycktes Jan bort 1951 endast 23 år gammal efter en kollision med kalktåget i Limhamn. Även kusinen Lars (son till Oscar och Edith Ohm) provade fotografens yrke under åren 1949-1951. 1950 tröttnade Bebbes son Gunnar på skolan och började på firman, där han stannade i åtta år, för att sedan omskola sig, för att ta hand om sin svärfars firma Skandiatransport i Trelleborg (han var sedan företagets VD i 17 år).

Firman inklusive arkiv, fotoutrustning och möbler såldes till fotografen Bertil Rubin. Fastrarna hade förhoppningen, att han skulle driva fotofirman vidare som Fotoateljé Otto Ohm’s efterträdare. Så blev det inte. I stället avyttrade hand efterhand de stora arkiven. En stor del av de gamla glasplåtarna hamnade hos en bildbyrå, IBL i Ljungbyhed.

I början av 1999 lyckades jag och min kusin Christer återförvärva c:a 15.000 glasplåtar. Det är samtliga plåtar, som tagits i ateljén mellan 1926 och 1960 ( tyvärr hade plåtarna från perioden 1883-1926 inte bevarats). Till plåtarna hör journalböcker, där samtliga plåtar numrerats samt åsatts datum, namn och oftast titel på den eller de, som fotograferats, adress samt ofta även kostnad. Sommaren 1999 har vi donerat samlingen till Malmö Museum (i en av grundarna till IBL, Peter Modie’s anda) liksom ett stort antal glasplåtar föreställande real-, studentexamen vid i huvudsak Malmöskolorna liksom från Sjöbefälsskolan, Handelsgymnasiet mm och ett stort antal konfirmandgrupper (ex konfirmander 1918). Ett villkor för donationen har varit, att samlingen efterhand skall göras tillgänglig för både forskare och Malmöbor och andra intresserade.

Fotoateljéns lokaler började efterhand, som firman växte, bli trånga. Då köpte fotosyskonen ett äldre hus, som låg på Rundelsgatan mittemot den gamla ateljén. Det var brodern Sven, som undertecknade köpekontraktet kort före sin död. Även brodern Thure var delaktig i husköpet. Det var han, som medlade i en köpetvist med en annan intressent ( arkitekt Borgström) till det gamla huset. Huset revs och ett nytt stort hus byggdes på Rundelsgatan 23. Det var även Thure, som föreslog arkitekt- Ivan Lönnberg- och byggmästare- Otto Ellerström. De ingick bägge i Thures vänkrets. Den 1 oktober 1929 stod det nya rymliga huset klart.