Vi brukar räkna fotograf Heinrich Ohm, som vår anfader, enär det var han, som tillsammans med sin familj invandrade till Sverige - via Danmark- enligt familjetraditionen 1862 ( dock föddes dottern Hermina i Köpenhamn 1864,d.v.s. familjen flyttade troligtvis något senare, sedan Heinrich kanske hunnit prova möjligheterna att försörja sig och sin familj som fotograf i Sverige, enär det var mycket kärvt inom detta yrke i Danmark). Se mera härom nedan under avsnitt Danmark. HEINRICH Carl Wilhelm Ohm var född i Kemnade i Tyskland. Enligt familjetraditionen 6/5 1824. Kyrkoböckerna i Kemnade visar dock, att han föddes 6/2 1824. Klockan tio på kvällen!

Vår anfader

Heinrich var gift med Christina Fredrika LOVISA (LOUIS), född Thon 15/12 1890 i Tyskland.

 

Heinrich och Louis hade fyra barn. Äldst var AGNES Wilhelmine Sophie Juliane Louise född 26/10 1847 i Tyskland. Även HELENA Louise Friederike var född i Tyskland. 21/1 1856. Min och mina kusiners farfar Herman Louis Johannes OTTO föddes i Köpenhamn 7/7 1860 liksom hans lillasyster HERMINA ”Mimmi”, Lovisa, Emilia 1864.

Fr v Agnes, lilla Mimmi, Helene, pappa Heinrich, mamma Louise och längst t h min och mina kusiners farfar Otto (ca 8 år gammal).