Inledningsvis önskar jag omgående besvara tre ”övergripande” frågor/myter kring familjen Ohm:

1) Var det Heinrich Ohm med familj, som förde in namnet Ohm i Sverige?

2) Är vi i dag den enda familj i Sverige med stavningen Ohm?

3) Är vi släkt i rakt nedstigande led till den berömde tyske fysikern Simon Ohm (han med Ohms lag)?

Beträffande fråga 1), har släkten alltid antagit att så var fallet. Svaret på frågan är dock nej! I mina forskningar kring när familjen Heinrich Ohm invandrade närmast från Danmark till Sverige 1862, hittade jag en Ingrid Ohm, född Lundström den 23. april 1778. Hon var gift med traktör F. Ohm och de bodde i Lund. Ingrid Ohm dog i Lund 21/11 1856 dvs några år innan, Heinrich Ohm med familj invandrade till Sverige. Vidare har jag hittat en f.d. artillerist Joh. Ohm, som flyttade från Landskrona till Lund 23/7 1862. Således ytterligare en Ohm-are, som fanns i Sverige före vår familjs inflyttning till Sverige. Ytterligare en Ohm hittade jag i Lunds första adresskalender från 1886, en fröken Christina Ohm boendes på Vinstrupsgatan 1. Hon återfinnes i adresskalendrarna fram till  år 1889. Jag har i nuläget inte forskat vidare kring Ingrid och hennes traktör F. (Fredrik?), artilleristen Joh. eller Christina Ohm. Kanske var de alla släkt med varandra?

(Ytterligare en Ohm? Anna?? gift med artilleristen? bodde sedan som änka i Lund? Kollas!)

Svaret på fråga 2) är ja! Med reservation för om det skulle finnas någon Ohm med hemligt telefonnummer eller i avsaknad av telefon. Jag grundar nämligen mitt ja på att i den svenska telefonkatalogen 1999 endast finns Ohm upptagna inom vår egen släkt. Således tycks de tidigare upptäckta Ohmarna inte ha några släktingar i nutid, som fortfarande bär namnet Ohm. Kanske har endast döttrar funnits och som gift sig till annat namn än Ohm!? Detta antagande visade sig 2008 vara riktigt. För nu finns det fler med namnet Ohm i Sverige. Jag kontaktade en Britt-Marie Ohm boendes i Skåne. Hon hette Ohm som flicka, men hade fått annat efternamn genom giftermål. Hon visste också att det tidigare fanns ytterliggare en Britt-Marie Ohm i Sverige. Carl-Ottos fru. Jag kunde berätta att ”vår” Britt-Marie inte finns med oss längre. Nu hade hon efter en skilsmässa återtagit sitt flicknamn. Hon berättade vidare att hennes släkt också invandrat från Tyskland, där ju namnet Ohm inte är så ovanligt. Trots den tyska bakgrunden är vi troligtvis ej släkt.

 

I telefonkatalogen kan man hitta ett 60-tal, som stavar sitt efternamn Oom samt ett 15-tal med stavningen Åhm. Inte nog med att de heter ”åm”, de har även använt sig av ”våra” förnamn i stor omfattning, exempelvis kan man hitta Anne-Marie, Bengt, Charlotta, Christer, Elisabeth, Eva, Gunnar, Ingrid, Jan, Karin, Margaretha, Maria och Marie. Själv fick jag frågan en gång vid en anställningsintervju, om jag var släkt med Gunnar Ohm. Gunnar levde då och jag svarade ja, det är min bror. Dock hade intervjuaren och jag olika uppfattning om, vad han sysslade med... Det var nära, att jag inte fick jobbet, enär intervjuaren (en VD av gamla stammen) tyckte, att jag hade dåligt reda på, vad min bror sysslade med. Jag undersökte vidare och kunde nästa dag meddela, att han måste ha avsett en Gunnar Oom. Det visade sig, att så var fallet och jag fick jobbet..... Kanske har andra stött på liknande frågor kring våra ”namnar”?

Beträffande fråga 3, kom vi kusiner överens om för c:a 30 år sedan, att om vi fick frågan, huruvida vi var släkt i rakt nedstigande led till fysikern Georg Simon Ohm, så skulle vi svara ja. Vår familj kom ju från Tyskland och tydligen från samma del av landet, som Georg Simon Ohm.

Vidare har min kusin Sven Ohm meddelat, att han i samband med en utställning i Tyskland om Ampére, Watt och Ohm funnit, att ett av hans och Ann-Britts barnbarn, som var med och tittade på utställningen, var otroligt porträttlik ”sin” anfader Georg Simon Ohm!

 

Vidare kom vi den gången för c:a 30 år sedan överens om, att om inte förr, så när Claes (undertecknad) blir pensionär, har han släktens uppdrag att försöka bevisa vårt påstående om släktskapet i rakt nedstigande led. Tyvärr! Nej, vi är inte släkt, i alla fall inte i rakt nedstigande led, med den berömde fysikern Georg Simon Ohm. Georg Simon Ohm levde 1787-1854. Heinrich Ohm var född 1824. Då var Georg Simon Ohm 37 år och skulle således kunna vara fader till Heinrich Ohm. Ja, det skulle till och med kunna vara hans farfar, om Georg Simon hade fött en son som mycket ung (18-19 år), liksom, att denne son i sin tur hade fött en son mycket ung (också 18-19 år), vilket knappast verkar vara troligt. Nej, Heinrich pappa hette Heinrich, Friedrich, Wilhelm Ohm, född 14/4 1796 i Kemnade (liksom sin son, vår anfader Heinrich, Carl, Wilhelm). Vidare hade denne Heinrich (pappan) tre syskon: Carl, Wilhelm, Christian (12/4 1791- -22/8 1828), Johann, Heinrich, Wilhelm (?/8 1793-16/10 1836) respektive Friedrich, August (25/9 1798- 4/2 1860). Således var Georg Simon Ohm ej heller en farbror till ”vår” Heinrich Ohm. Beträffande våra anfäder i Tyskland i övrigt, se nedan under avsnitt Tyskland. En hel del intressanta uppgifter har kommit fram.

Övergripande frågor & myter