Genom Amelie Ohm’s syster Ottolina Bengtssons utflyttning till USA har vi en stor släkt i USA. Vi har även yngre generationers släktingar i USA genom bl a Lennart (son till Thure och Ruth Ohm) och hans hustru Mariannes utflyttning genom deras döttrar och barn liksom Marianne’s (dotter till Willy och Greta Ohm) utflyttning och hennes och hennes man Aarons dotter ”däröver”. Nedan bifogat stamträd avseende Ottolinas ättlingar är inte uppdaterat och är ej heller fullständigt. Kanske kan det dock vara av intresse för den, som eventuellt önskar forska vidare i USA, träffa släktingar där mm.

 

2002 har uppdatering gjorts efter underlag, som kusin Dee Jacobs överlämnade under sin och hustrun Kays Sverigevistelse 2001.

Stamträd: USA släkten          

USA släkten