Vårt ursprung i Tyskland

Således föddes Heinrich Ohm i Kemnade i Tyskland 6/2 1824. Heinrich föddes utanför äktenskapet. Dock ingick mamman och pappan äktenskap drygt två år senare, 28/12 1826. Bröllopet ägde rum i Kemnade, dock var flyttningen till Bad Gandersheim redan då på gång, enär flytten ägde rum samma år.

Foto: Ortsskylt Kemnade

Foto: Minnessten Kemnade 1000 år

Kemnade är i alla fall i dag en mycket liten ort och är inte utsatt på de flesta kartor. Kemnade gränsar direkt till Bodenwerder. Det bor c:a 6.000 invånare 1999 i de ihopslagna orterna. Dock skiljer de boende noga på, om de bor i Kemnade eller i Bodenwerder. Byarna ligger c:a 5 mil SSV om Hannover längs väg 83 från Hameln (Råttfångaren i Hameln).

 

Kemnade är en ort med historiska anor och grundades redan år 964.

 

Heinrich’s (Carl Wilhelm) föräldrar Heinrich Friedrich Wilhelm Ohm och Johanne Wilhelmine Christiane (född Warneke) var också födda i Kemnade. Bägge 1796. Heinrich Friedrich Wilhelm var någon sorts jägare (Polienjäger, ordet finns inte i tyskan i dag). 2002 har Hermann Kattein funnit, att det rätta ordet är Polizeijäger, en sorts polis eller ev polis vid gränsskyddet. Vi har ännu så länge inte kunnat finna deras dödsår. Eftersom uppgifterna härom ej gick att finna i Bad Gandersheim, kan vi utgå ifrån, att åtminstone föräldrarna flyttade ännu en gång och nu efter 1837, då yngste sonen föddes där.

Svenska äldre kyrkoböcker bygger på husförhörslängderna och utgår ifrån den adress (eller det kvarter), där man bodde. I de tyska kyrkoböckerna finns inga adressuppgifter. Således har vi inte kunnat söka eller finna det hus- om det nu finns kvar, där Heinrich Ohm bodde med sina föräldrar vid sin födelse.

”Vår” Heinrich fick sju syskon. Alla födda i Bad Gandersheim mellan 1827 och 1837. Ett av syskonen visade sig vara den Hermann Ohm, som jag tidigare upptäckt som fotograf i Köpenhamn, där samtida med sin bror Heinrich (första gången jag läste om fotograf Hermann Ohm, trodde jag kanske, att någon läst Heinrich som Hermann, men det visade sig således vara två olika personer, dock bröder). Christoph Heinz Hermann Ohm föddes 25/3 1829. I nuläget saknar vi uppgifter, om vad, som hände de övriga sju syskonen efter deras födsel i Bad Gandersheim, en ganska stor ort c:a 4 mil OSO om Kemnade/Bodenwerder respektive c:a 4 mil norr om Göttingen. För den som kanske vill fortsätta att släktforska i framtiden, kan nämnas, att kyrkoböckerna i Bad Gandersheim finns bevarade där fr o m 1815. Möjligtvis finns de äldre kyrko-böckerna i Bibliotek des Prediger-seminars Braunschweig beläget på Schützenstrasse i Braunschweig.

Foto: Kyrkan i Bad Gandersheim. Här har troligtvis Heinrich’s sju syskon döpts.

 

Fotografi taget av Hermann Ohm 1860 i Köpenhamn.

”Vår” Heinrich farföräldrar hette HEINRICH Conrad Ohm och Charlotte Henriette Elisabeth, född Tiele. Farföräldrarna bodde i Kemnade vid sin död 1836 resp 1835. Heinrich Conrad var 76 år vid sin död och föddes således c:a 1760 och troligtvis i en liten by som heter Rühle. Rühle finns inte heller utsatt på de flesta kartor och ligger endast 4 km söder om Kemnade. Heinrich Conrad Ohm var en fattig Hofknecht (betyder ung allmänarbetare) vid nunneklostret i Kemnade. Bl a finns bevarat en skriftväxling 1788 mellan två kyrkoherdar, där de kommer överens om, att han skulle få gifta sig med Charlotte Henriette Elisabeth utan kostnad. Bröllopet ägde rum 16/3 1788.

Av klostret i Kemnade återstår i dag endast själva klosterkyrkan. Den öppnades särskilt för Christer och mig. Vacker! Vidare kan nämnas att von Münchhausen ligger begravd här strax framför altarstolen. Kyrkoherden bedyrade, att von Münchhausen verkligen ligger begravd under gravstenen på altargolvet i klosterkyrkan i Kemnade..... Troligtvis sanning för en gångs skull, då det gäller von Münchhausen.

Heinrich Conrad´s pappa hette Diederich Ohm. Han var troligtvis född i Rühle. Pastorsexpeditionen i Rühle var under avveckling och var stängd vid vårt besök, varför vi inte kunde få bekräftat mellan vilka år, som han levde. Han måste dock ha varit född under första delen av 1700-talet ( hans son Heinrich Conrad Ohm var född c:a 1760). Av kyrkoböckerna kan vidare utläsas att Diederich Ohm var död vid tidpunkten, då Heinrich Conrad gifte sig med Charlotte Henriette Elisabeth 16/3 1788.

 

 

 

 

Vi besökte både den nyare och den äldre kyrkogården i Rühle. Den äldre var i stort helt jämnad med marken. I den nyare hittade vi inte mindre än sex gravstenar med namnet Ohm. Bl a en Heinrich Ohm (dock inte ”vår” stamfader) och en Willi Ohm ( Christers pappa hette Willy, liksom jag och min sonson Axel gör, som ett av våra förnamn).

Foto: Kloster-kyrkan i Kemnade

Förutom Heinrich Friedrich Wilhelm fick de ytterligare tre söner, alla födda i Kemnade (mellan 1791 och 1798) och som tydligen bodde kvar i Kemnade till sin död ( mellan 1828 och 1860). Därför kanske inte så underligt, att det bor ganska så många Ohmare i Kemnade fortfarande i dag. Pastorsexpeditionens dator visade upp två sidor  boendes i Kemnade/Bodenwerder med namnet Ohm (bland 6000 invånare)..... De flesta troligtvis släktingar till oss! Den i dag (1999) äldsta var en kvinna, som var 99 år.

Foto: Kyrkogården i Rühle.

Vid tidpunkten (1861), då Heinrich Ohm med fru och två döttrar utvandrar till Danmark bor familjen i en by, som heter Parsau. Även Parsau tycks vara en liten by, som inte är utsatt på de flesta kartor. Parsau ligger drygt en mil NNO om Wolfsburg längs väg 244. Troligtvis ”sorterar” Parsau under Helmstedt, c:a 4 mil SSO om Parsau, eftersom passet vid utvandringen undertecknats där 23 november 1861 ( inom hertigdömet Braunschweig).

Foton: Ortsnamnet Rühle, kyrkan i Rühle.

Kopia av Heinrich Ohm’s ReisePass från 1861 (originalet förvaras av Claes Ohm)