Mitt intresse för att ”hålla reda på” släkten, väcktes i samband med att jag upprättade en historik över Fotoateljé Otto Ohm efter det att firman lades ner i december 1960. Jag intervjuade härvid min mamma Gertrud Ohm och mina fastrar Signe och Annie Ohm. Framförallt faster Signe kunde ge mig en hel mängd fakta om släktband, årtal m m. Firmahistoriken blev klar i december 1964, medan det första stamträdet var klart tidigare, 1962. Kopior på stamträdet vidarebefordrade jag till mina kusiner m fl. Hally Ohm, som är gift med min kusin Lars, gjorde 1966 om stamträdet till ett fantastiskt vackert släktträd. Jag har uppdaterat släktträdet bl a 1981 och 1983 och har då även kompletterat det med uppgifter från den amerikanska delen av vår släkt genom Ottolina Bengtssons utvandring 1900 till USA och giftermål med Nephi Valentin. Ottolina var syster till min och mina kusiners farmor Amelie Ohm (född Bengtsson). Uppgifter om USA-släkten har jag fått dels av Cristy Valentine, som med jämna mellanrum skickat ut en uppdatering av sin USA-släkt inklusive ”vår” gren genom Ottolina. Vidare har vår ”kusin” Dee Jacobs (Ottolina var Dee’s mormor) vid sitt besök hos oss 1988 lämnat en hel del uppgifter. Den amerikanska delen av vårt släktträd är inte uppdaterat i samband med denna uppdatering 1998-1999. Dock vid uppdateringen 2002! Dessutom har jag samtidigt lagt in ett stamträd över Amelie och Ottolinas syskon, deras barn, barnbarn och förfäder. Även detta underlag har jag fått av Dee Jacobs, som forskat i denna del av vår släkt. Han har fått fram underlag, som är än mer omfattande än det, som jag redovisar här. Den amerikanska delen är ej uppdaterad 2007-2008

 

Släktforskningen i Tyskland har jag genomfört tillsammans med min kusin Christer Ohm. Christer var VD i Sverige för ett tyskt dotterbolag och jag har haft stor nytta av hans kunskaper i tyska och medverkan från hans tyska sekreterare i en brevväxling med olika tyska kyrkoförvaltningar mm. I juli 1999 gjorde sedan Christer och jag en resa till Tyskland för att få de uppgifter vi fått brevledes bekräftade och för ytterligare forskning, samt för att inandas atmosfären från de bygder, där våra anfäder i Tyskland växt upp och verkat före vår anfaders -Heinrich Ohm- utvandring till Danmark respektive senare till Sverige.

 

Uppgifter om namn, släktband mm är nu så omfattande, att jag valt, att nedan redovisa stamträdet uppdelat på de olika ”kärnfamiljerna”. Därmed tror jag, att jag har underlättat för respektive släktgren att eventuellt efterhand komplettera sin del av släkten Ohm i framtiden.

 

Under främst 2007-2008 har jag åter gjort en genomgripande uppdatering. Härvid har jag haft stor hjälp av mina kusiner i Sverige liksom kusin Hermann Kattein i Tyskland, som lagt ner ett stort arbete på att uppdatera Hermann Ohm- delen.

Sedan jag gått i pension 1997, har jag dels med hjälp av mina kusiner uppdaterat släktträdet i Sverige men har också forskat en del kring Heinrich Ohm’s och hans familjs utvandring från Tyskland till Danmark samt deras invandring några år senare till Sverige.

 

I Sverige har jag hittat uppgifter på Landsarkivet i Lund, stadsarkiven i Lund respektive Malmö, samt i kyrkoböckerna i Slottsstadens församling i Malmö och Dalby församling (finns ännu inte överförda till Landsarkivet). Jag har också haft nytta av Telias teleuppgifter på CD-rom.

För släktforskningen i Danmark har jag haft hjälp av Karin Tommeschatt, lillasyster till Olle ”Paraply-Mårten”. (ParaplyMårtenssons på Rundelsgatan i Malmö, nära granne med fotofirman). Olle och Karins mamma kom från Danmark och detta har resulterat i att hon har släktforskat i Danmark. Karins engagemang har även lett till, att jag har kunnat ta del av två danska böcker, som handlar om fotografer i Köpenhamn och i Danmark på 1800-talet. Karin och jag har besökt Landsarkivet i Köpenhamn, där jag bl a hittade min och mina kusiners farfar Otto Ohm, som föddes där 1860.

Inledning