Ystad

I ovan nämnd dansk bok författad av Björn Ochsner, nämner han, att Heinrich Ohm efter sin Köpenhamnsperiod beger sig över sundet till Ystad och Lund. I en artikel i Ystads Allehanda den 29/12 1989, i samband med att fotografikonsten fyllde 150 år, står att läsa: ”Wilhelm Heinrich Ohm från Helmstedt/ Braunschweig var tidvis mera stadigvarande etablerad i Ystad från 1862, tidvis i Lund och dessemellan kringresande på orter i Skåne och i Danmark. 1865 lämnade han Ystad för gott och öppnade 1867 ateljé i Lund vid Mårtensgatan.” ”I Ystad flyttade han sin ateljé 1863 till prostinnan Struppens gård, som låg i hörnet Sladdergatan - Lilla Norregatan (här finns sedan 1877 Ystads Allehandas officin). Heinrich Ohm’s rörelse och glasplåtar i Ystad övertogs 1865 av fotografen Samuel Moses Marcus. Glasplåtarna finns dock ej bevarade.