Malmö

Som framgått ovan, var det barnen till Heinrich och Louise, som först bosatte sig i Malmö. Helena bor i S:t Petri församling i Malmö fram till 7/11 1878, då hon flyttar till sina föräldrar i Lund för att föda sonen Ludvig u.ä.. Även min och mina kusiners farfar, Otto, bodde i Malmö inom S:t Petri församling fram till 1881. Efter ett år i Lund hos sina föräldrar återvänder han 1882 till Malmö och S:t Petri församling. Hermina och hennes son flyttar till Malmö 3/9 1885, även hon till S:t Petri församling. Heinrich med hustru Louise flyttar 1886 från Lund till sin son Otto i Malmö och bosätter sig då således i kvarteret Rundelen på Rundelsgatan 20 (senare omnumrerat till 16 b). Ludvig med familj flyttar 3/3 1903 från Dalby till Malmö (Caroli församling). Familjen Helena och Wilhelm Roth flyttar också från Dalby till Malmö 14/5 1904.