Avslutning

Här slutar, åtminstone i nuläget, min Sannsaga om familjen Ohm. Möjligtvis kommer jag att komplettera den senare, om nya intressanta uppgifter kommer fram.

 

Min tanke med att redovisa släkten på det sätt, som gjorts ovan, är att uppställningen förhoppningsvis underlättar för den i nuvarande och kanske framtida generationer, som är intresserad av släktforskning och släktens historia, att kunna gå in i ”sin” del av stamträdet och bygga det vidare. Komplettera med flera foton, berätta vilka yrken, som valts, boende mm.

 

Jag distribuerar under hösten 1999 Sannsagan till mina kusiner (barnbarn till Otto och Amelie Ohm) utskrivet på papper till den/dem, som så önskar, men  med hjälp av min son Fredrik läggs Sannsagan även ut på en hemsida ( www.ohm.se) på Internet. På så sätt kan de, som har tillgång till en dator - några i den äldre generationen och förmodligen snart alla i de yngre- på ett enkelt sätt få tillgång till släkthistorien och kan bygga vidare i framtiden. Tack till alla mina kusiner i Sverige, i Tyskland och i USA, som på olika sätt hjälpt till med insamling av fakta och alla glada tillrop och uppmuntran. Tack också till min son Fredrik och hans Nina, som hjälpt mig använda modern teknik som scanning av fotografier mm. Tack alla!

 

Fredrik hjälpte mig redan 1999 att lägga ut släktsagan på Internet och har 2002 även hjälpt mig att lägga ut de kompletteringar, som gjorts under 2002.

 

Likaså under 2008 och inte minst med helt ny teknik, då det gäller stamtavlorna. Hoppas, att Du hittade vad Du sökte. Om inte kanske Du glömt ATT KLICKA PÅ!!

 

Det är i det över 500 personer, som redovisas!