Otto & Gertrud Ohm

Foto: Bebbe 1954, 70 år

Foto: Gertrud 1964, 63 år.

Foto: Inga-Lill 1938, 12 år.

Foto: Gunnar och Gerd 1956 (bröllopet).

Foto: Brit 1997, 50 år.

Foto: Claes och Lisbeth 1998, 61 resp. 60 år.

Foto: Margaretha och Jan 1962 (bröllopet).

Foto: Astrid 1949, 5 år.